[rev_slider slidertitle=”Slider 3″ alias=”slider-3″]

VROUWENCIRKEL THEMA SENSUALITEIT & SEKSUALITEIT

Delen, verbinden, helen

Sinds het begin van onze menselijke beschaving observeerden ‘Wise Women’ respectvol de heilige cycli van de natuur, de tijd en de ziel. De wijze vrouwen (ook wel Sjamane, oude wijze of healer genoemd), dienden haar volk door middel van spirituele heling, massage, gebeden, rituelen, dans, zang, muziek en het delen van visioenen die zij tijdens dromen of innerlijke reizen doorkreeg. Tevens boden zij ondersteuning tijdens geboorte en ondersteunden zij hun volk met kennis over voeding, kruiden en plant medicijnen.

Men leefde in een gezelschap bij elkaar en kennis werd van generatie op generatie aan elkaar overgedragen. ‘Wise Women healers’ boden ondersteuning tijdens ceremonies en begeleiding bij elk aspect van het leven; van geboorte tot de dood. –From womb to tomb -.

Duizenden jaren later en vele veranderingen verder, is bijna niet meer voor te stellen dat ook wij afstammen van bovenstaande rituelen.  Er is immers het een en ander verandert.
Door een lange periode van overheersende mannelijke energie, zijn vele vrouwen vergeten welke wijsheid er in hen ligt opgeslagen. De mannelijke en vrouwelijke energie is uit balans geraakt in man en vrouw, met een sterke neiging de mannelijke energie in ons te laten domineren.
In deze vrouwencirkel specifiek delen we datgene wat ons op het hart ligt omtrent sensualiteit en seksualiteit, het plezier ervan, het gebrek hieraan of de schaamte die verborgen ligt onder deze thematieken. Wat blijft onuitgesproken in jezelf en wens je te bevrijden? Ik wens dat elke vrouw mag uiten waar zij naar verlangt, wat zij mist of waar zij zich voor schaamt; in alle openheid en veiligheid.
Door samen open te zijn creëren we een veilige plek om met elkaar te delen en helemaal onszelf te zijn. In geborgenheid, in veiligheid en in liefde met elkaar én datgene wat zich dat moment laat horen.
We sluiten af met een meditatie.
MIJN ROL IN HET GEHEEL:
Ik verzorg een fijne & veilige ruimte waarbij datgene wat gedeeld wordt energetisch wordt ondersteund door mij, onze energetische helpers en de Kosmische energie.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Duur: 1 tot 1,5 uur (Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers)
Kosten: € 20,- p.p.
Locatie: Online via Zoom
AANMELDEN